DR HAB. INŻ. RYSZARD KONIECZNY

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych                                                                                                     

Tematyka prowadzonych badań naukowych realizowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie technicznej rekultywacji otwartych wód powierzchniowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (wody i wiatru) oraz w zakresie opracowywania, budowy i eksploatacji racjonalizatorskich rozwiązań technicznych na rzecz inżynierii środowiska, w tym biogazowania biomasy.  

Publikacje naukowe      

Wykaz publikacji                                                                                                                                                        

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

 1. Konieczny R., Pieczyński L., 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior, Urząd Miasta Połczyn Zdrój, s. 1-2

 2. Konieczny R., Pieczyński L., 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior, Urząd Miasta Chociwel, s. 1-2

 3. Konieczny R., Pieczyński L., 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior, Urząd Miasta Wałcz, s. 1-2

 4. Konieczny R., Pieczyński L., 2009. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior, Urząd Miasta Barlinek, s. 1-2

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)                

 • Zastosowanie aeratora z napędem rotorowym do napowietrzania jezior

 • Ocena skuteczności pilotażowej technologii aeracji pulweryzacyjnej na podstawie jeziora Chociwel, Resko, Zamkowe i Barlineckie

 • Wpływ technologii aeracji pulweryzacyjnej na jakość wód jeziornych, na przykładzie badań terenowych jezior Pomorza Zachodniego pod oddziaływaniem rolniczych źródeł zanieczyszczeń

 • Wpływ aeracji pulweryzacyjnej na jakość wód jeziornych, na przykładzie badań zeutrofizowanych jezior Pomorza Zachodniego

 • Karty aplikacji produktu (DU z dn. 27 grudnia 2017 r., poz. 2154)

  1. Rekomendacja metod rekultywacji jezior w ramach zadania badawczego na temat: „Jezioro Rudnickie Wielkie, stan jakości i możliwości rekultywacji wód.” [w:] Karta aplikacji produktu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2015-2016 zatwierdzona przez Spółkę Wodną Jeziora Rudnickiego Wielkiego Rzeki Maruszanki oraz Jeziora Rządz (2 pkt.)

  2. Rekomendacja technologii aeracji pulweryzacyjnej w ramach zadania badawczego na temat: „Zapotrzebowanie energetyczne wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego.” [w:] Karta aplikacji produktu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2015-2016 zatwierdzona przez Spółkę Wodną Jeziora Rudnickiego Wielkiego Rzeki Maruszanki oraz Jeziora Rządz (2 pkt.)

  3. Rekomendacja systemu aeracji pulweryzacyjnej w ramach zadania badawczego na temat: „Wyznaczenie efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego” [w:] Karta aplikacji produktu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2016-2017 zatwierdzona przez Spółkę Wodną Jeziora Rudnickiego Wielkiego Rzeki Maruszanki oraz Jeziora Rządz (2 pkt.)

  Ekspertyzy

  1. Konieczny R., 2016. Jezioro Rudnickie Wielkie: stan jakości i możliwości rekultywacji wód. Spółka Wodna Jeziora Rudnickiego Wielkiego Rzeki Maruszanki oraz Jeziora Rządz, 24 str.