DR INŻ. ANNA FAJDEK-BIEDA

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

W ramach współpracy z Panią prof. dr hab. inż. Agnieszką Wróblewską (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych) prowadzone są badania habilitacyjne dotyczące izomeryzacji geraniolu i utleniania związków pochodzenia naturalnego, tzn. otrzymywanych z materiałów roślinnych, które stanowią odnawialną biomasę. Może ona być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania surowców stałych lub przetwarzana na biopaliwa ciekłe i gazowe. Badania prowadzone są przy użyciu katalizatorów/materiałów zeolitowych i zeolitopodobnych. Proces prowadzi się w atmosferze powietrza, pod ciśnieniem atmosferycznym w reaktorze szklanym. Podczas prowadzenia syntez badany jest wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu takich jak: temperatura od 50 do 150oC, stężenie katalizatora w ilości 2,5-15% wagowych, czas od 15 minut do 24h. Korzyścią zastosowanej metody izomeryzacji geraniolu jest otrzymywanie w niej cennych produktów, jakimi są: beta-pinen, linalol, nerol, ocymen, cytral, izocembrol
i tumbergol.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

1.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności sepiolitu – P 429587,

2.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności klinoptylolitu – P 429588,

3.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności haloizytu – Nr 522-50-1,

4.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności mironekutonu – Nr 522-41-1,

5.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności modyfikowanego haloizytu – Nr 522-41-1

6.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności montmorylonitu – Nr  7-20,

7.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności ałunu – Nr34-20,

8.     zgłoszenie patentowe: Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności diatomitu – do zgłoszenia.

9.     J. Wajzberg, A. Wróblewska, E. Milchert, A. Fajdek, “Sposób otrzymywania 1-buten- 3-olu”, P 385 401.

10.   A. Wróblewska, A. Fajdek, E. Milchert, „Sposób otrzymywania glicydolu (2,3-epoksypropan-1-olu) z alkoholu allilowego”, P 388 586.

11.   A. Wróblewska, A. Fajdek, E. Milchert, „Sposób otrzymywania glicydolu (2,3-epoksypropan-1-olu) z alkoholu allilowego”, P 386 624.

12.   E. Milchert, A. Wróblewska, A. Fajdek, „Sposób otrzymywania tytanowego zeolitu o strukturze MWW”, P 388 110.

13.   E. Milchert, A. Wróblewska, A. Fajdek, „Sposób otrzymywania glicydolu z alkoholu allilowego”, P 388 615.

14.   A. Wróblewska, A. Fajdek, E. Milchert, „Sposób otrzymywania 2-metyloglicydolu”, P 389 568.

15.   A. Wróblewska, A. Fajdek, G. Wójtowicz, „Sposób otrzymywania glicydolu”, P 390 812.

16.   A. Wróblewska, A. Fajdek, E. Milchert, „Sposób otrzymywania 2,3-epoksybutan-1-olu”, P 390 554.

17.   A. Wróblewska, A. Fajdek, „Sposób otrzymywania glicydolu”, P 390 811.

18.   A. Wróblewska, A. Fajdek, E. Milchert, „Sposób otrzymywania 1,2-epoksybutan-3-olu”, P 390 553.

19.   A. Wróblewska, A. Fajdek, „Sposób otrzymywania glicydolu na katalizatorze Ti-MCM-41”, zgłoszenie patentowe 47-s-10.

Recenzje:

  • Synthesis and characterization of anthill-eggshell-Ni-Co mixed oxides composite catalyst for biodiesel production from waste frying oil, Polish Journal of Chemical Technology,

  • Synthesis of an optical catalyst for craking contaminating dyes in the wastewater of fractories using indium oxide in nanometer and usage in agriculture, Polish Journal of Chemical Technology,

  • A simple and selective method for the detection of Hg (II) in real samples based on thiol stabilized silver nanoparticles, Polish Journal of Chemical Technology,

  • Synthesis and characterization of thiourea, Polish Journal of Chemical Technology.

Pozostałe:

  • Wyjazdy Erasmus

  • Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii,

  • organizator konferencji „Kierunki zmian branży energetycznej” oraz „Technologie przyszłości”,

  • członek komisji ds. Jakości na WT,

  • kierownik zakładu Energetyki,

  • komitet redakcyjny monografii „Wybrane aspekty zastosowania nowoczesnych technologii”