DR INŻ. ANETA JAKUBUS

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych:

1.     Określenie wpływu kształtu wydzieleń grafitu w żeliwie na odporność stopu na ścieranie.

2.     Analiza wielkości i charakteru produkcji odlewniczej na świecie i w Polsce.

3.     Próba ustalenia mechanizmu generowania pęknięć w żeliwie wermikularnym poddanego wstrząsom cieplnym.

Wykonane zadania badawcze:

1.     Oceniono wpływ kształtu wydzieleń grafitu na odporność żeliwa na ścieranie i przygotowano publikację (wspólnie z M.S.Soińskim; praca ukazała się w Archives of Foundry Engineering).

2.     Dokonano charakterystyki wydzieleń grafitu w żeliwie wermikularnym przed i po obróbce cieplnej; obecnie przygotowywana jest praca do publikacji (także w Archives of Foundry Engineering).

3.     Przeprowadzono analizę wielkości i charakteru produkcji odlewniczej w Polsce i na świecie za okres 2001-2018 i przygotowano pracę na Konferencję Naukową Wydziału Technicznego AJP pt. „Technologie przyszłości” (25.IX.2020). Poster przygotowany wspólnie z M.S. Soińskim; trwają prace nad pełnym tekstem do publikacji.

4.     Złożenie wniosku do NCN na projekt Miniatura 4 pt. Próba poznania mechanizmu generowania pęknięć w żeliwie wermikularnym, wywołanych wstrząsami cieplnymi.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

1.     Przedstawiciel wykonawczy Umowy o współpracę edukacyjno – badawczej zawartej w dniu 11.07.2018 pomiędzy Politechniką Częstochowską Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów a Akademią im. Jakuba z Paradyża

2.     Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich