DR INŻ. JERZY PODHAJECKI

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  1. Badania wpływu parametrów modelu numerycznego na poziom drgań pochodzących od zjawiska magnetostrykcji.

  2. Badanie wpływu rodzaju konstrukcji silnika BLDC na udział zjawiska magnetostrykcji w drganiach.

  3. Opracowanie nowych metod ograniczania poziomu drgań silników elektrycznych.

  4. Opracowanie nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki on-line trójfazowych silników indukcyjnych

Wykonane zadania badawcze

  1. Opracowanie modeli matematycznych dla badania zjawiska magnetostrykcji dla silników BLDC.

  2. Badania wpływu parametrów modelu numerycznego (wpływ sposobu uwzględnienia uzwojeń i rodzaju warunków brzegowych na poziom drgań pochodzenia magnetostrykcyjnego).

  3. Wykonanie obliczeń elektrycznego silnika BLDC i zbadanie możliwości ograniczenia poziomu drgań.

Publikacje naukowe afiliowane na AJP

1. Podhajecki J., Rawicki S., "Effect of selected parameters of numerical model on calculation magnetostriction deformation in BLDC motor”, Open Physics (formerly Central European Journal of Physics), IMPACT FACTOR: 1.005, CiteScore: 1.01.
2. Podhajecki J., Rawicki S., „Numerical and experimental vibration analysis of BLDC motor”, Podhajecki J., Rawicki S., "Effect of selected parameters of numerical model on calculation magnetostriction deformation in BLDC motor”, Podhajecki J., Rawicki S., Publikacje pokonferencyjne ISEF 2019 (2-stronicowe streszczenie dwóch artykułów), IEEE Xplore digital Library.
3. Podhajecki J., Rawicki S., Analiza drgań silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi, W. Kacalak, W. Sysło, G. Andrzejewski (red.), PRZEMYSŁ 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019, ISBN 978-83-65466-55-6.
4. Podhajecki J., Rawicki S., Wyznaczanie dominant w spektrum drgań swobodnych wirnika nowoczesnego silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi. Rozdział w monografii: (w trakcie publikacji): W. Kacalak, W. Sysło, G. Andrzejewski (red.), PRZEMYSŁ 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, 2020.
5. Podhajecki J., Rawicki S., Analiza drgań silnika BLDC do napędu pojazdów elektrycznych. Rozdział w monografii: „Napędy pojazdów. Modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 233 – 247.
6. Podhajecki J., Rawicki S., „Nowoczesna diagnostyka on-line generatorów i silników elektrycznych jako jeden z kierunków rozwoju w energetyce”, Monografia Kierunki zmian w branży energetycznej (w trakcie publikacji):, Wydawnictwo AJP, Gorzów Wielkopolski, 2020.
7. Tasinkevych, Yuriy, Podhajecki, Jerzy, Falińska Katarzyna, Litniewski, Jerzy. (2015). Simultaneous estimation of cortical bone thickness and acoustic wave velocity using a multivariable optimization approach: Bone phantom and in-vitro study. Ultrasonics. 65. 10.1016/j.ultras.2015.10.013.
8. Konferencja ISEF 2019, International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering in Nancy, France, 28.08 – 31.08.2019
9. Wystąpienie na sesji: Noise and vibrations in electrical machines and transformers, "Numerical and experimental vibration analysis of BLDC motor".
10. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Napędy Pojazdów, Modelowanie Komputerowe Konstrukcji i Układów Technologicznych, Sanok – Muczne – Lwów, 23 -25 września 2019.
11. Wystąpienie na sesji: Sekcja A – napędy. Podhajecki J., Rawicki S.: Analiza drgań silnika bldc do napędu pojazdów elektrycznych.
12. Podhajecki J., Rawicki S., New elements within finite element modeling of magnetostriction phenomenon in BLDC motor. Open Physics, 2020.
13. Podhajecki J., Rawicki S., Numerical and experimental vibration analysis of BLDC motor. Artykuł internetowy indeksowany w bazie IEEE Explore po międzynarodowej konferencji: 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Nancy (France), 2020.
14. Podhajecki J., Rawicki S., Effect of the selected parameters of the numerical model on calculation of magnetostriction deformation in BLDC motor. Artykuł internetowy indeksowany w bazie IEEE Explore po międzynarodowej konferencji: 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Nancy (France), 2020.
15. Rawicki S., Podhajecki J.: Analiza drgań własnych wirnika BLDC. Rozdział w monografii „Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń”, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, w druku.
16. Rawicki S., Podhajecki J.: Nowoczesna diagnostyka on-line generatorów i silników elektrycznych jako jeden z kierunków rozwoju w energetyce. Rozdział w monografii „Kierunki zmian w branży energetycznej”, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, w druku

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

Udział w konferencja naukowych z wystąpieniem

  • Konferencja naukowa Wydziału Technicznego AJP „Technologie przyszłości” w dniu 25.09.2020 r. Referat współautorski: Podhajecki J., Rawicki S.: Nowoczesne silniki elektryczne o zmniejszonym zużyciu energii i obniżonym poziomie drgań

Inne działania

1. Udział w kole SIMP przy Akademii im. Jakuba z Paradyża1. Udział w kole SIMP przy Akademii im. Jakuba z Paradyża

2. Pomoc przy organizacji konferencji: „Przemysł, nauka – dobre połączenie” organizowanej przez koło SIMP.