DR INŻ. ANDRZEJ WAWSZCZAK

Stanowisko:  adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Wysokosprawna kogeneracja rozproszona – układy kogeneracyjne małej mocy wykorzystujące lokalne zasoby paliwowe, takie jak: biomasa, odpady komunalne, biogaz, gaz ziemny itp.

    High-efficiency distributed cogeneration - low-power cogeneration systems using local fuel resources, such as: biomass, municipal waste, biogas, natural gas, etc.
    Regulacja wydajności urządzeń energetycznych - zmiennoprędkościowa regulacja wydajności urządzeń energetycznych dużej mocy.

  • Regulation of the efficiency of power devices - variable speed regulation of the efficiency of high power devices

  • Analizy termodynamiczne układów wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej.

  • Analiza możliwości zmiennoprędkościowej regulacji wydajności urządzeń energetycznych przemiennikami częstotliwości.

Wykonane zadania badawcze

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania