DR INŻ. WOJCIECH ZAJĄC

Stanowisko:   adiunkt

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych:

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów,

  • Cyfrowe przetwarzanie obrazu,

  • Modelowanie algorytmów sterowania dyskretnego,

  • Projektowanie systemów FSM,

  • Optymalizacja systemów i procesów.

  • Przeprowadzenie optymalizacji zużycia energii w procesie lutowania w piecu rozpływowym, wyniki opublikowane jako rozdział w monografii,

  • Przeprowadzenie szeregu badań w zakresie cyfrowego przetwarzanie sygnałów na potrzeby transmisji, ze szczególnym uwzględnieniem maskowania zakłóceń transmisyjnych obrazu przesyłanego w warunkach zakłóceń bitowych i przetwarzania obrazu cyfrowego w celu ekstrakcji cech (w dziedzinie biomedycyny oraz analizy powierzchni spojenia lutowanego po obróbce). 

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji