MGR INŻ. RAFAŁ SAMULSKI                  

Stanowisko: Asystent

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 • Kompensacja błędów kształtowania przedmiotów przy frezowaniu ze szczególnym uwzględnieniem procesu przejściowego. ZUT Szczecin Wydział Mechaniczny
 • pomiary sztywności i tłumienia narzędzi w oprawce różnymi metodami
 • opracowanie sposobu przewidywania (modelowania) przekroju warstwy skrawanej na podstawie znajomości programowanej ścieżki
 • pomiary sił skrawania dla wytypowanych narzędzi i materiału
 • skrawać i mierzyć błędy przed i po obróbce

Publikacje naukowe

Wykasz publikacji

Inne działania

Udziały w projektach unijnych:

 • Zawodowcy w Gorzowie 2.0 Technikum Chemiczne w 2018 - programowanie z wykorzystaniem Arduino                                                               

 • Zawodowcy w Gorzowie 2.0 Technikum Chemiczne w 2019 - programowanie z wykorzystaniem Arduino

 • Zawodowcy w Gorzowie 2.0 Technikum Chemiczne w 2021 - programowanie z wykorzystaniem Arduino                                                             

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - AutoCAD branżowy                                                                                               

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica w 2019 - kurs programowania obrabiarek cnc                                                                                       

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica w 2020 - kurs programowania obrabiarek cnc

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica w 2021 - kurs programowania obrabiarek cnc

 • Udział w projekcie „samochody elektryczne” Gorzów Wlkp w 2021 - modelowanie 3D i druk 3D                                                                                                    .