DR  INŻ. JAN SIUTA

Stanowisko: 

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Wykonane zadania badawcze

Publikacje naukowe

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

Udział w konferencja naukowych z wystąpieniem

Inne działania