Wyniki ankietyzacji zajęć dokonywanej przez Studentów Wydziału Technicznego: 

Rok akademicki 2021/2022

Wyniki ankietyzacji - semestr letni

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy

Rok akademicki 2020/2021

Wyniki ankietyzacji - semestr letni

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy

Rok akademicki 2019/2020

Wyniki ankietyzacji - semestr letni

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy

Rok akademicki 2018/2019

Wyniki ankietyzacji - semestr letni

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy

Rok akademicki 2017/2018

Wyniki ankietyzacji - semestr letni

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy