ROK I. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2022-2026

Program studiów

Program Mechanika i budowa maszyn 2022-2026 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2022-2026 NS

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny Urządzenia i systemy mechatroniczne

Moduł obieralny Procesy produkcyjne i technologiczne

Moduł obieralny Zarządzanie procesami przemysłowymi

Dyplomowanie

 

ROK II. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2021-2025

Program studiów

Program Mechanika i budowa maszyn 2021-2025 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2021-2025 NS

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny Urządzenia i systemy mechatroniczne

Moduł obieralny Procesy produkcyjne i technologiczne

Moduł obieralny Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Dyplomowanie

 

ROK III. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2020-2024

Progarm studiów

Program Mechanika i budowa maszyn 2020-2024 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2020-2024 NS

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny Urządzenia i systemy mechatroniczne

Moduł obieralny Procesy produkcyjne i technologiczne

Moduł obieralny Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Dyplomowanie

 

ROK IV. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2019-2023

Program studiów

Program Mechanika i budowa maszyn 2019-2023 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2019-2023 NS

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny 1

Moduł obieralny 2

Moduł obieralny 3