W dniu 24.02.2022 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił patentu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wynalazek pt. "Narzędzie tnące w postaci struny ściernej".

Współtwórcą wynalazku jest prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, pracownik Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża. Serdecznie gratulujemy.

 

patent1