Uczelniany koordynator nauczania zdalnego - dr inż. Łukasz Lemieszewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator nauczania zdalnego dla Pracowników na Wydziale Technicznym - dr inż. Kazimierz Krzywicki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator nauczania zdalnego dla Studentów na Wydziale Technicznym - Mateusz Lendzion Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wydział Techniczny zobowiązany jest do:

 • Stworzenia lub dostosowania istniejącej już infrastruktury do metod nauki na odległość.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w ramach kształcenia na odległość, tj. zachowania standardów ochrony danych i informacji.
 • Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników dydaktycznych z zakresu oprogramowania wykorzystywanego w kształceniu na odległość (osoba odpowiedzialna: wydziałowy koordynator kształcenia na odległość).
 • Przeprowadzenia szkolenia dla studentów z zakresu oprogramowania wykorzystywanego w kształceniu na odległość (osoba odpowiedzialna: opiekun roku, wydziałowy koordynator kształcenia na odległość).
 • Zapewnienia studentom i pracownikom dydaktycznym dostępu do wersji elektronicznej instrukcji obsługi oprogramowania w ramach, którego realizowane jest kształcenie na odległość.
 • Zapewnienia stałej konsultacji dla studentów w zakresie rozwiązań technicznych i programowych (osoba odpowiedzialna: wydziałowy koordynator ds. zdalnego nauczania).
 • Zapewnienie stałej konsultacji dla pracowników dydaktycznych w zakresie rozwiązań technicznych, programowych oraz metodycznych w związku z kształceniem na odległość (osoba odpowiedzialna: informatyk, wydziałowy koordynator ds. zdalnego nauczania).
 • Wykorzystania rozwiązań technicznych spójnych z kompetencjami pracowników dydaktycznych.
 • Prowadzenia stałego monitoringu prowadzonych zajęć na odległość, w tym hospitacji oceniających i diagnozujących.

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • Przekazania studentom zasad kształcenia na odległość, w tym informacji na temat metod i technik nauczania na odległość, metod ocenienia na odległość, wymaganej wiedzy początkowej oraz wymaganej do zaliczenia przedmiotu frekwencji (w tym metod weryfikacji frekwencji).
 • Przekazania informacji o etyce pracy zdalnej, w tym wykorzystywania materiałów i tekstów pozyskanych z Internetu oraz innych zachowań przyjętych za nieuczciwe.
 • Organizacji pracy zdalnej studenta z uwzględnieniem jego potrzeb (edukacyjnych, technicznych itp.)
 • Użycia technik i metod nauczania pozwalających na uwzględnienie samodzielności pracy studenta w ramach kształcenia na odległość oraz preferowanego nakładu pracy własnej studenta w ramach konkretnego modułu.
 • Użycia metod i technik nauczania umożliwiających uzyskanie przez studenta założonych efektów kształcenia.
 • Wykorzystania form zajęć pozwalających na osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia.
 • Użycia metod ocenienia dostosowanych do kształcenia na odległość.
 • Dostosowania materiałów dydaktycznych do formy kształcenia, tj. kształcenia na odległość.
 • Doskonalenia metod i technik nauczania na odległość.

Student zobowiązany jest do:

 • Udziału w szkoleniu z zakresu oprogramowania wykorzystywanego w kształceniu na odległość.
 • Zachowania zasad etyki pracy zdalnej w zakresie wykorzystania materiałów i tekstów pozyskanych z Internetu oraz innych zachowań przyjętych za nieuczciwe.
 • Stosowania dobrych praktyk pomagających zachować bezpieczeństwo danych podczas kształcenia na odległość.
 • Komunikowania potrzeb i trudności występujących w związku z organizacją kształcenia na odległość.
 • Udziału w procesie dydaktycznym zgodnie z zadami przekazanymi przez prowadzącego

Instrukcja dotycząca platformy MS Teams oraz LMS:

Instrukcja do pobrania

 

Linki do filmów instruktażowych dotyczące platformy MS Teams oraz LMS:

LMS: Logowanie do systemu
https://youtu.be/uwpl3iLjkbE

LMS: Tworzenie grupy studentów
https://youtu.be/nated4eQpic

LMS: Tworzenie grupy studentów na podstawie istniejącej grupy studentów
https://youtu.be/5Zpg55sAW4g

LMS: Dodawanie nowego przedmiotu
https://youtu.be/MFAUzK8E5Xo

LMS: Przypisanie grupy studentów do przedmiotu
https://youtu.be/O2yNf-fBInw

LMS: Dodawanie materiałów dla studentów ("Zasoby")
https://youtu.be/eB4dJaixgRA

LMS: Tworzenie miejsca do umieszczania plików przez studentów
https://youtu.be/D6ta4FPfjrU

LMS: Dodawanie Ogłoszenia/Informacji dla studentów
https://youtu.be/5aH5iLg7HFc

MS Teams: Logowanie do systemu (wideokonferencja)
https://youtu.be/NNintwo_aDU

MS Teams: Tworzenie "Zespołu" - grupy zajęć (przedmiotu) po raz pierwszy
https://youtu.be/qIleHYXK3xA

MS Teams: Tworzenie "Zespołu" - grupy zajęć (przedmiotu)
https://youtu.be/DTtjelt2JbY

MS Teams: Natychmiastowe rozpoczęcie "Spotkania" - Wideokonferencja
https://youtu.be/FbQBHaNtIzE

MS Teams: Planowanie przyszłego "Spotkania" - Wideokonferencja
https://youtu.be/WveHOmmwt9Q

MS Teams: Dołączanie do zaplanowanego wcześniej "Spotkania".
https://youtu.be/Y0xADhB1sbI

MS Teams + LMS: Dodanie do LMS linku do wideokonferencji w MS Teams
https://youtu.be/KGtdihXyt9QLMS: