W czerwcu 2021 r. grupa 80 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz nr 7 w Gorzowie Wielkopolskimzakończyła cykl zajęć w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, który Wydział Techniczny realizuje wspólnie z Edukacja Bez Barier – Fundacją Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.

W czasie trwania II etapu projektu, podobniejak w etapi I, dzieci wzięły udział w zajęciach:

- "Zaczarowane laboratorium" - zagadnienia i wykonywanie eksperymentów z zakresu chemii (m. in. gazy, ciecze, zmysły), tak, aby w prosty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia oraz zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą;

- "Szalony naukowiec" - blok zajęć z fizyki, zakłada poznanie tematyki i realizację doświadczeń wspomagających umiejętności poznawcze z obszaru "Woda i inne ciecze";

- "Mały konstruktor - duże możliwości" - blok zajęć technicznych, w ramach których Uczestnicy Projektu będą budować roboty z klocków Lego Mainstrom,

- "Giganci tworzenia gier" - niekonwencjonalny moduł zajęć, który poprzez tworzenie prostych gier komputerowych oraz korzystanie z gier EBB będzie wspomagał kreatywne myślenie oraz naukę z obszaru matematyki, fizyki oraz chemii,

- "Programuję świat" - blok tematyczny obejmujący programowanie z wykorzystaniem środowiska edukacyjnego DoThings, które rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie.

II etap projektu objął także 40 rodziców, którzy wzięli udział w wykładach „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”. Projekt poza walorem edukacyjnym jest dużą radością na naszych najmłodszych uczestników, co potwierdzają zdjęcia w galerii: