W pracowni prowadzone są badania w zakresie prototypowania urządzeń mikroprocesowych, w których podstawowym elementem rozpoczynającym badania jest opracowanie i wykonanie elektronicznego, mikroinformatycznego systemu akwizycji danych oraz kontrolno-sterującego. W ramach laboratorium wykorzystywane będzie takie wyposażanie jak mikroskop skaningowy, mikroskop konfokalny, czy mikrotwardościomierz.

Wyposażenie:

 • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (max. obciążenie ramy 250 kN, spełnia wymagania: UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4);
 • Młot udarnościowy IMPACT 450 (badania zgodnie z ISO 148 – 1, spełnia normy bezpieczeństwa ISO 13849-1, IEC 62061 oraz ISO 13849-1, maksymalne obciążenie ramy - 450J);
 • Mikrotwardościomierz Vickersa (obciążenie od 49,03-19,613 nN)
 • Mikroskop cyfrowy DSX 1000
 • Skaningowy mikroskop elektronowy
 • Napylarka próżniowa umożliwiająca rozpylanie jonów złota i węgla
 • Profilometr stykowy – do pomiarów parametrów chropowatości, falistości oraz profilu pierwotnego. Klasa dokładności 1 wg DIN 4772.
 • Tribometr do badan zużycia ściernego działa zgodnie z ASTM G99, ASTM G133, DIN 50324, VDI 3198, ISO 1071-2.
 • Ferrytomierz - bada zawartość ferrytu w materiale.
 • Cyfrowy Defektoskop Ultradźwiękowy EPOCH 650 – do badań spoin, metali, kompozytów i polimerów zgodny z PN-EN12668-1

Możliwości badawcze i usługi dla przemysłu:

 1. Określenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiałów w oparciu o statyczne próby rozciągania, ściskania i zginania;
 2. Określenie zachowania się materiałów poddanych obciążeniom udarowym;
 3. Określenie twardości materiałów oraz mikrotwardości składników strukturalnych (z możliwością określenia grubości warstwy utwardzonej);
 4. Wykonanie szczegółowej analizy mikrostruktury tworzyw konstrukcyjnych w oparciu o mikroskopię świetlną i skaningową;
 5. Możliwość przygotowania próbek do  badań metaloznawczych (inkludowanie próbek, napylanie, itp. );
 6. Określenie parametrów chropowatości powierzchni;
 7. Określenie odporności materiałów na zużycie ścierne w ruchu posuwisto zwrotnym (z możliwością badań w podwyższonych temperaturach – max 200°C) i obrotowym (z możliwością przeprowadzanie badań w warunkach tarcia suchego lub w cieczach).