W pracowni prowadzone są badania rozwojowe w zakresie diagnostyki materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych, w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Wykorzystując takie wyposażenie jak mikroposkop optyczny, cyfrowy szerograf laserowy, czy nanotwardościomierz w laboratorium prowadzone będą także badania związane z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji.

Wyposażenie:

  • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (max. obciążenie ramy 250 kN, spełnia wymagania: UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4);
  • Młot udarnościowy IMPACT 450 (badania zgodnie z ISO 148 – 1, spełnia normy bezpieczeństwa ISO 13849-1, IEC 62061 oraz ISO 13849-1, maksymalne obciążenie ramy - 450J);

Możliwości badawcze i usługi dla przemysłu:

  1. Określenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiałów w oparciu o statyczne próby rozciągania, ściskania i zginania;
  2. Określenie zachowania się materiałów poddanych obciążeniom udarowym;
  3. Określenie twardości materiałów oraz mikrotwardości składników strukturalnych (z możliwością określenia grubości warstwy utwardzonej);
  4. Wykonanie szczegółowej analizy mikrostruktury tworzyw konstrukcyjnych w oparciu o mikroskopię świetlną i skaningową;
  5. Możliwość przygotowania próbek do  badań metaloznawczych (inkludowanie próbek, napylanie, itp. );
  6. Określenie parametrów chropowatości powierzchni;
  7. Określenie odporności materiałów na zużycie ścierne w ruchu posuwisto zwrotnym (z możliwością badań w podwyższonych temperaturach – max 200°C) i obrotowym (z możliwością przeprowadzanie badań w warunkach tarcia suchego lub w cieczach).