W dniach 20-21 września 2022 r. na Wydziale Technicznym odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu "Generator Innowacji dla Przemysłu 4.0". Projekt realizowany jest wspólnie przez Wydział Techniczny oraz Polski Klaster Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjności, a jest realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa". Czas trwania projektu to dwadzieścia cztery miesiące, a łączna wartość projektu to 1970750,00 zł

W pierszym dniu dr Piotr Gutowskiz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przedstawił koncepcję budowy slipów na Odrze oraz koncepcja statku wielozadaniowego. Zaprezentował także  ideę portu technologicznego w Gorzowie, który wspisuje się w koncepcję Smart City. W trakcie spotkania przedstawiono także koncepcję Polskiego Klastra Rzecznego, którego celem będzie połączenie, wspieranie partnerów i rozwój działań we wszystkich sektorach związanych z rzekami, a więc gospodarką, turystyką i ekologią. 

W drugim dniu mgr Łukasz Burak z firmy SPAWKON Sp. z o.o. przedstwił szerzej koncepcję portu multimodalnego. Miałby on w sobie połączyć możliwości transportu drogowego, kolejowego i rzecznego. Są już nawet dwie wstępne lokalizacje dla tego portu - to m.in. tereny na północno-wschodnim brzegu Warty w pobliżu mostu Lubuskiego. 

Podobnie jak podczas poprzednich spotkań kluczowe były panele dyskusyjne i aktywny udział uczestników spotkań. Wiele firm wykazało możliwości rozowju dzięki dostępowi do transportu rzecznego. Dziękujemy za zaangażowanie w spotkania i zapraszamy na kolejne.