NDS_logo.pngZakończyły się warszataty drugiego etapu "Generator innowacji dla Przemysu 4.0". Projekt realizowany jest wspólnie przez Wydział Techniczny oraz Polski Klaster Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjności, a jest realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa". Czas trwania projektu to dwadzieścia cztery miesiące, a łączna wartość projektu to 1970750,00 zł

W ramach etapu drugiego odbyło się osiem dwudniowych spotkań o charakterze konferencyjno-warsztatowym. Tematyka przeprowadzonych warsztatów objęła innowacyjność technologiczną, finansowanie rozwoju innowacji, wsparcie prawne, otoczenie gospodarcze i konkurencję, rozeznanie rynku, analiza „time to market”, rekomendacje w ramach PoC (Proof of Concept), marketing. Podczas warsztatów i spotkań zaprezentowano możliwości wsparcia przez Uczelnie transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Przedstawiono wyzwania jakie stoją przez firmami, aby mogły dokonać transformacji cyfrowej związanej z Przemysłem 4.0. Podczas spotkań możliwe było także pozyskanie wiedzy na temat tworzenia własnych startupów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i aktywność podczas warszatatów. Już dziś zapraszamy do udziału w spotakaniach organizowanych w ramach kolejnych etapów projektu.

zdj 1

zdj 2

zdj 4

zdj 3