NDS_logo.pngW ramach II etapu projektu "Generator innowacji dla Przemysłu 4.0" przeprowadzono prace badawcze mające na celu diagnozę ekosystemu startupowego w Polsce. Elementy raportu objęły:

  • analiza kapitału ludzkiego i finansowego w zakresie potencjału startupowego,
  • statystyki startupów działających w Polsce (np. ilość w kraju, przychody, obszary przemysłu)
  • metody wsparcia startupów w Polsce,
  • bariery w rozwoju startupów w Polsce,
  • działania wymagane do budowy przewagi konkurencyjnej Polski na tle innych krajów w zakresie innowacyjności.

W odniesieniu do systemu startupowego wyciągnieto następujace wnioski:
1. Startupy mogą być sposobem na realizację marzeń biznesowych: Prowadzenie działalności w formie startupu pozwala na swobodę, elastyczność i autonomię w procesie realizacji projektu. Może to też być sposób na łączenie pracy z pasją;
2. Startupy pozwalają szybko zdobyć doświadczenie biznesowe: Prowadzenie działalności w formie startupu umożliwia samodoskonalenie i niezwykle szybkie uczeniu się, zdobywanie doświadczenia i kształtowanie własnego charakteru. Zaobserwowane błędy czy konieczne do wprowadzenia korekty mogą być realizowane natychmiastowo, a twórca zachowuje pełną kontrolę i sterowność swojego projektu;
3. Życie startupowca nie zawsze jest łatwe i przyjemne: Startupowcy często konfrontują się z demotywującym ich otoczeniem, gdzie dominują postawy zachowawcze i lęk przed odważnymi, ryzykownymi inicjatywami. Poza tym, kluczowymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się twórcy startupów wynikają w pierwszej kolejności z etapów realizowanego projektu i dotyczą: pozyskania inwestora i zachowania płynności finansowej w warunkach ograniczonego dostępu do funduszy; pozyskania właściwych zasobów ludzkich, w sytuacji ograniczonej ich podaży; realizacja udanej komercjalizacji, wymagającej kompetencji, których zespół może nie posiadać;
4. Czasem trudno znaleźć odpowiednie wsparcie: Najczęściej przywoływaną kategorią oczekiwanego wsparcia jest wsparcie merytoryczne i doradcze. W pierwszej kolejności powinno ono obejmować zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości, prowadzeniem firmy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, oraz doradztwem prawnym i księgowym;
5. Ekosystem ma jeszcze duże pole do rozwoju: Według badanych respondentów ekosystem startupowy nie osiągnął jeszcze oczekiwanego poziomu gęstości aktorów i nasycenia instytucjonalnego, choć jest w fazie dynamicznego rozwoju. Na pewno jest jeszcze przestrzeń na większą liczbę instytucji wsparcia w tym inkubatory i akceleratory. Warto też popracować nad powiązaniami sieciowymi, które jeszcze nie są wystarczająco rozwinięte;