logo simp mMiło nam poinformować, iż pracownik Wydziału Technicznego dr inż. Marcin Jasiński został powołany do Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu  na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich na lata 2023-2026. 

Obecna 16 edycja konkursu, w której dr inż. Marcin ocenia prace dotyczy wdrożonych w 2022 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

  • konstrukcji wyrobów,
  • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • ochrony środowiska,
  • poprawy warunków BHP.