Barski Forum Inteligentnego Rozwoju Logo e1630478672248W dniach od 19 do 20 października br. w Uniejowie odbyło się 8 już Forum Inteligentnego Rozwoju. Jest wydarzenie poświęcone promocji innowacyjnych badań i rozwiązań technologicznych, które powstały w ostatnim czasie w naszym kraju. Podczas Forum prelegentem w sesji poświęconej „Transportowi, spedycji i logistyce” był dr inż. Robert Barski pracownik Wydziału Technicznego. W ramach wystąpienia prezentowane były rezultaty prac badawczych przeprowadzonych za pomocą stworzonego w ramach projektu pt. „Opracowanie zautomatyzowanego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej” prototypu urządzenia kontrolno-pomiarowego. Projekt ten jest realizowany z finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0382/21-00, realizowanego w ramach umowy konsorcjum pomiędzy Centro-Gum Tomasz Szczepaniak i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Opracowanie zautomatyzowanego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej” realizowany przy współudziale pracownika naszego wydziału dr. inż. Roberta Barskiego został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Innowacyjne Technologie Przyszłości. Opracowane urządzanie zostało docenione za innowacyjność oraz pozytywne podejście do upowszechniania otrzymanych wyników w społeczeństwie.  

Barski Certyfikat nagrody

Barski Wystąpienie