PAN 28 października 2023 r. na Wydziale Technicznym odbyło się zebranie Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Zebranie prowadził Przewodniczący Komisji Pan prof. dr hab inż. Tadeusz Zaborowski.

Podczas zebrania Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski wręczył powołania do Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu dla pracowników Wydziału Technicznego tj. prof. dr hab. inż. Ryszarda Wójcika (pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Komisji) oraz prof. dr hab. inż. Mirosława Urbaniaka. 

Jednym z punktów zebrania były również wystąpienia dziekan Wydziału Technicznego oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii im. Jakauba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim:

  • dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Metody wielokryterialne w optymalizacji procesu cięcia materiałów strugąwodnościerną
  • mgr inż. Paweł Zmorkowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Wójcik – WT AJP - Analiza drgańdo oceny eksploatacyjnego stanu warstwy wierzchniej w elementach tocznych
  • mgr inż. Dariusz Perkowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Wójcik – WT AJP - Badaniewpływu prędkości podawania taśmy stalowej na dokładność wykrawaniapodajnika walcowego z serwonapędem do prasy mimośrodowej
  • mgr inż. Marcin Kłos, prof. dr hab. inż. Ryszard Wójcik – WT AJP - Badanie wpływkrotności napraw spawalniczych na właściwości mechaniczne złączaczołowego stali S960QL