NDS_logo.pngZ końcem maja zakończyły się równoległe etapy projetu "Generator innowacji dla Przemysu 4.0". Projekt realizowany jest wspólnie przez Wydział Techniczny oraz Polski Klaster Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjności, a jest realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa". Czas trwania projektu to dwadzieścia cztery miesiące, a łączna wartość projektu to 1970750,00 zł

W ramach etapu trzeciego i czwartego odbyły się 24 spotkania o charakterze konferencyjno-warsztatowym. Podczas spotkań, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Katowicach, Kamiennej Górze eksperci wygłosili szereg wykładów oraz przeprowadzili warsztaty przygotowującego do tworzenia innowacji dla uczestników konferencji. Tematyka spoykań obejomowała m. in. analizę marketingową, określanie gotowości technologicznej, określanie gotowości wejścia na rynek, ekonomicznej i prawnej, strategii komercjalizacji oraz przygotowanie do rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Przedstawiono wyzwania jakie stoją przez firmami, aby mogły dokonać transformacji cyfrowej związanej z Przemysłem 4.0. Podczas spotkań możliwe było także pozyskanie wiedzy na temat tworzenia własnych startupów. Co istotne odbył się także konkurs, do którego złosiło się 16 innowacyjnych pomysłodawców. W kolejnej odsłonie przedstawimy innowacyjne pomysły, które pojawią się w Showroomie Innowacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i aktywność podczas warszatatów. Już dziś zapraszamy do udziału w spotakaniach organizowanych w ramach kolejnych etapów projektu.