Miło nam poinformować, iż w dniach od 17 do 22 listopada na Wydziale Technicznym odbywały się egzaminy państwowe na uprawnienia budowlane prowadzone przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Egzaminy w formie pisemnej i ustnej obejmowały spejalności:

- konstrukcyjno - budowlaną,
- inżynierię hydrotechnicznę
- inżynierię drogową
- inżynierię mostową
- inżynierię kolejową
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
- instalacje telekomunikacyjne.
Wszytskim osobom, które zdały egzaminy gratulujemy i jednocześnie zachęcamy kolejnych absolwentów Wydziału Technicznego do kontaktu z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i ubieganie się o tak istotne w pracy inżyniera uprawnienia: https://lbs.piib.org.pl/