logo OWT04 stycznia 2024 r. na Wydziale Technicznym odbyły się zawody okręgowe w ramach 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej Inżynieria w elektroenergetyce. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy mieli okazję zwiedzić laboratoria Wydziału Technicznego. Podczas zawodów uczestnicy rozwiązywali zadania tematyczne z obszaru inżynierii w elektroenergetyce. Podczas zawodów obecni byli przedstawiciele Lubuskiego Okręgowego Komitetu OWT:

- prof. UZ dr hab. inż. Andrzej Pieczyński (przewodniczący, Prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego),

- mgr inż. Waldemar Olczak (wiceprzewodniczący, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Polskich Technicznej)

- dr inż. Grzegorz Andrzejewski (Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Wydziału Technicznego)

- mgr inż. Mirosław Gruszecki (sekretarz, przedstawiciel Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

- dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas (członek komitetu, przedstawiciel Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o. o.)  

oraz przedstawiciele Wydziału Technicznego:

- prodziekan dr inż. Łukasz Lemieszewski

- dr inż. Wojciech Zając

- mgr inż. Artur Karasiński

- Jan Kołaciński.  

Gratulujemy uczestnikom udziału w II etapie oraz życzymy sukcesu i przejścia do etapu ogólnopolskiego.