W dniu 27 marca 2024 r. odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu "Programować każdy może" organizowanego przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim dla uczniów lubuskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Patronat nad konkursem objeli Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kurator Lubuski.

Głównymi założeniami konkursu jest rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz weryfikacja własnych 
umiejętności programistycznych a także rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów w województwa lubuskiego.

Do konkursu zgłosiło się 74 uczestników z szkół z całego województwa sprawdzając swoje umiejętności i wiedzę w zakresie algorytmiki i programowania w językach C++ lub Python. Konkurs odbył się w dwóch etapach, eliminacji które pozwoliły wyłonić 20 finalistów, oraz finału.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

1 miejsce - Patryk Pilarz  
2 miejsce - Wiktor Lacroix  
3 miejsce - Michał Graś  

Laureaci w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1 miejsce -  Bartłomiej Koberski 
2 miejsce -  Artur Weber 
3 miejsce -  Oskar Weber 

Laureaci oprócz bonów pieniężnych ufundowanych przez JM Rektor AJP i Wojewodę Lubuskiego oraz wszyscy finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kuratora Lubuskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz gorzowskie firmy RAMBIT i BZ-SYSTEM. 

Laureaci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia gwarantujące 2 punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem NR 16/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

 

 min.png