W dniu 02 kwietnia 2024 r. na Wydziale Technicznym AJP odbyła się uroczystość otwarcia laboratorium „Akademii Mechatroniki Siemens”. Laboratorium wyposażone zostało w urządzenia mechatroniczne, pozwalające na włączenie Uczelni do międzynarodowego programu Siemens Mechatronic System Certification Program - SMSCP. Program ten posiada trzy poziomy, z których obecnie Uczelnia prowadzi dwa pierwsze.

Udział w programie SMSCP wymagał dostosowania programów nauczania na Wydziale Technicznym do określonych wymagań co do treści i poziomu nauczania. Kursy te realizowane są na kierunkach Automatyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn pierwszego stopnia, przy wsparciu i we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Zaliczenie kursów programu SMSCP pozwoli studentom oraz wybranym uczniom ZSE na zakwalifikowanie się do udziału w egzaminie, przeprowadzanym on-line przez centrum edukacyjne Siemens i uzyskanie certyfikatów:

- Siemens Certified Mechatronic System Assistant na poziomie pierwszym

oraz

- Siemens Certified Mechatronic System Associate na poziomie drugim.

W chwili obecnej przygotowujemy pierwszych kandydatów do egzaminów. Zaplanowane są one na koniec roku akademickiego 2023-24 oraz początek roku 2024-25.

W uroczystości wzięli udział JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, z ramienia Siemens (oddział polski) pani Ewa Mikos-Romanowicz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Government Affairs”, z ramienia firmy dostarczającej maszyny i szkolenia pan Maciej Antonik Prezes współzałożyciel i Edu4Industry. Z Wydziału Technicznego AJP, Dziekan Prof. AJP, dr hab. Jarosław Becker, dr inż. Wojciech Zając koordynator otwartego laboratorium, dr inż. Grzegorz Andrzejewski i mgr inż. Artur Karasiński certyfikowani trenerzy Laboratorium „Akademii Mechatroniki Siemens”, mgr inż. Grzegorz Remiszewski oraz mgr Mariusz Kowalski. Uroczystość podpisania umowy prowadził Prodziekan WT dr inż. Łukasz Lemieszewski.

SiemensLogo.png