W dniu 17 maja 2024 r. na Wydziale Technicznym odbyło się seminarium dla studentów naszej Uczelni. Tematyka dotyczyła zaawansowanych technologii wytwarzania w szczególności technologii waterjet, czyli wysokociśnieniowej strugi wody. Technologia ta cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów, pracowników naukowych i otoczenia przemysłowego. Organizatorami ze strony Wydziału Technicznego byli prof. AJP dr hab. inż. Andrzej Perec, pani dr inż. Elżbieta Kawecka oraz pani dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas z Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Obraz1.jpg

Goście zagraniczni i gospodarze. Od lewej: Andrzej Perec, Elżbieta Kawecka, Wiktor Stępień, Frank Pude, Greg Galecki, Akash Nag, Łukasz Lemieszewski, Sergej Hloch.

Prelegentami byli uznani przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych
i biznesu. Seminarium otworzył prodziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Łukasz Lemieszewski.

Pierwszy mówcą był prof. dr inż. Greg Galecki z Wydziału Inżynierii Górniczej Missouri University of Science and Technology w Rolla, Missouri, USA, wieloletni dyrektor Waterjet Laboratory. Wygłosił on wykład pod tytułem:

Multidisciplinary Character of Waterjets - selected examples from my research

(Multidyscyplinarny charakter technologii waterjet – wybrane przykłady z moich badań).

Obraz2.jpg

Drugi wykład wygłosił prof. dr inż. Frank Pude z Katedry Mikroobróbki w Centrum Doskonałości Inspire na Federalnej Politechnice w Zurychu, Szwajcaria, jednej z najlepszych w rankingach uczelni na świecie. Tytuł jego wykładu był następujący:

Bone and bone cement processing by pure and abrasive waterjet

(Obróbka kości i cementu kostnego wysokociśnieniową strugą czystej wody i strugi wodno-ściernej).

Obraz3.jpg

Po przerwie na kawę i słodką przekąskę ufundowaną przez J.M Rektor AJP, wystąpił Wiktor Stępień, prezydent jednego z największych producentów urządzeń waterjet na świecie, firmy BFT Pumps USA Inc at BFT GmbH. Zaprezentował on temat:

Waterjetting, machines and devices

(Technologia waterjet, maszyny i urządzenia).

Obraz4.jpg

Ostatnim mówcą był prof. dr hab. inż. Sergej Hloch, z Katedry Samochodów i Technologii Produkcji Wydziału Technologii Produkcji z Politechniki w Koszycach, Słowacja, który przedstawił wykład zatytułowany:

High-pressure pulsed jet technology

(Technologia wysokociśnieniowej strugi pulsacyjnej).

 Obraz5.jpg

Po seminarium zaproszeni goście zapoznali się z laboratoriami Wydziału Technicznego, ich wyposażeniem i możliwościami badawczymi, a podczas obiadu, ufundowanego przez panią prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, dr inż. Aleksandrę Radomską-Zalas podjęli rozmowy o możliwościach wyjazdów zagranicznych naszych studentów oraz podjęcia wspólnej aktywności naukowej w zakresie badań o charakterze interdyscyplinarnym.

Działania te mocno wpisują się w strategię dalszego umiędzynarodowienia Wydziału Technicznego.