Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością ogłaszamy nabór artykułów do specjalnego numeru poświęconego najnowszym kierunkom badań nad "zielonymi i zrównoważonymi procesami organicznymi". Celem tego numeru jest przedstawienie innowacyjnych badań prowadzonych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej (produkcje niskoemisyjne), z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego oraz katalizatorów heterogenicznych.
Zapraszamy do nadsyłania artykułów oryginalnych oraz przeglądowych, które będą dotyczyć następujących tematów:
·      Procesy syntezy związków organicznych bazujące na związkach pochodzenia naturalnego oraz katalizatorach heterogenicznych.
·       Pozyskiwanie surowców pochodzenia roślinnego do syntez organicznych.
·       Materiały pochodzenia naturalnego jako katalizatory w syntezach organicznych.
·       Modyfikowane materiały pochodzenia naturalnego stosowane jako katalizatory.
·       Syntetyczne odpowiedniki materiałów pochodzenia naturalnego do zastosowań katalitycznych.
·       Zastosowanie produktów transformacji katalitycznej związków naturalnych.
 
             W ramach tego specjalnego numeru szczególna uwaga zostanie poświęcona katalizatorom pochodzenia naturalnego, w tym ich modyfikowanym i syntetycznym odpowiednikom. Badania nad procesami transformacji związków pochodzenia naturalnego będą związane z określeniem najkorzystniejszych parametrów prowadzenia tych procesów, co pozwoli na uzyskanie najwyższych wartości funkcji opisujących te procesy, takich jak konwersja surowców organicznych czy selektywność i wydajność produktów. Procesy organiczne prowadzone z wykorzystaniem surowców naturalnych są przyjazne dla środowiska oraz często tańsze i mniej energochłonne, dlatego warto rozwijać badania nad nimi.
 
Dodatkowo, podkreślamy, że produkty otrzymane w wyniku katalitycznych transformacji związków naturalnych spełniają zasady zrównoważonego rozwoju i stanowią podstawę do rozwoju wielu gałęzi przemysłu, takich jak medycyna, kosmetyka, przemysł perfumeryjny, polimerowy i inne. Nowoczesne kierunki rozwoju "zielonych i zrównoważonych procesów" umożliwiają syntezę związków organicznych, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej oraz związane są z ciągłym poszukiwaniem tanich surowców i skutecznych katalizatorów. Surowce do syntez organicznych mogą być pozyskiwane z roślin, na przykład związki terpenowe, dzięki czemu są odnawialne, a nowe metody syntez oparte na tych surowcach spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich związków to limonen, α-pinen czy geraniol. Katalizatory stosowane w syntezach organicznych mogą być heterogenicznymi katalizatorami pochodzenia naturalnego (np. minerały, w tym zeolity), które są stosunkowo łatwo dostępne i tanie. Ich dużą zaletą jest możliwość łatwej modyfikacji, a znajomość struktury tych materiałów pozwala na otrzymywanie ich syntetycznych odpowiedników o zwiększonej aktywności katalitycznej.
 
Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które przyczynią się do rozwoju wiedzy w dziedzinie zielonych i zrównoważonych procesów organicznych. Prosimy o przesyłanie swoich prac elektronicznie poprzez system zgłoszeniowy czasopisma do dnia 30 marca 2025. Prosimy również o upewnienie się, że nadesłane prace spełniają wytyczne i wymagania dotyczące formatu czasopisma.
Czekamy na Państwa cenne wkłady i mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do rozwoju zrównoważonej chemii organicznej.
 

Przechwytywanie11