Kierownik Katedry Energetyki
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
Skład osobowy:
 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
 2. prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki
 4. dr hab. inż. Ryszard Konieczny
 5. dr inż. Anna Fajdek-Bieda
 6. dr inż. Jerzy Podhajecki
 7. dr inż. Andrzej Wawszczak
 8. mgr inż. Konrad Stefanowicz

Obszar badawczy:

Głównymi obszarami badań zespołu pracowników Katedry Energetyki są:

 • izomeryzacja i utlenianie związków pochodzenia naturalnego, tzn. otrzymywanych z materiałów roślinnych, które stanowią odnawialną biomasę.
 • utlenianie i izomeryzacja prowadzone przy użyciu jako katalizatorów materiałów zeolitowych i zeolitopodobnych, które można otrzymywać syntetycznie lub tez można do badań wykorzystać zeolity naturalne, dostępne handlowo i tanie.
 • badania numeryczne i doświadczalne struktury przepływu w pompach, turbinach parowych i sprężarkach. Pomiary parametrów przepływowo-energetycznych turbin parowych, pomp i sprężarek. Modernizacje, problematyka eksploatacji, ustalanie przyczyn awarii turbin parowych, pomp i sprężarek.