Kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
dr hab. Jarosław Becker – kierownik katedry
Skład osobowy:
 1. dr hab. Jarosław Becker
 2. dr inż. Magdalena Krakowiak
 3. dr inż. Przemysław Plecka
 4. dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas
 5. mgr inż. Tomasz Czerwiec
 6. mgr inż. Marek Kannchen
 7. mgr Teresa Krassowska

Obszar badawczy:

Głównymi obszarami badań zespołu pracowników Katedry Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji są:

 • integracji źródeł wiedzy – danych empirycznych, opinii i kompetencji eksperckich, komplementarnych metod – w informatycznym systemie wspomagania decyzji,
 • inżynieria baz wiedzy i systemów zarządzania wiedzą, oparta przede wszystkim na ontologii oraz zastosowaniu dyskretnych metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej,
 • budowa pulpitów decyzyjnych (menadżerskich) wykorzystująca techniki grafiki kognitywnej (rodzaj grafiki maszynowej konsolidującej wizualizację graficzną z procesami kognitywnymi zachodzącymi w umyśle człowieka w momencie podejmowania decyzji),
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji, a w szczególności metaheurystycznych metod optymalizacji oraz inteligentnych metod analizy danych, do rozwiązywania problemów behawioralnych i technicznych.