Kierownik Katedry Technik Informatycznych
prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
Skład osobowy:
 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
 2. prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
 3. dr inż. Grzegorz Andrzejewski
 4. dr inż. Elżbieta Kawecka
 5. dr inż. Kazimierz Krzywicki
 6. dr inż. Łukasz Lemieszewski
 7. dr inż. Wojciech Zając
 8. mgr inż. Artur Karasiński
 9. mgr inż. Mariusz Kowalski
 10. mgr inż. Piotr Winiarski

 

Obszar badawczy:

Głównymi obszarami badań zespołu pracowników Katedry Technik Informatycznych są:

 • wbudowane systemy rozproszone,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów,
 • metody modelujące obraz jako dwu- lub więcej-wymiarowy, widzenie komputerowe zorientowane na analizę scen i obiektów 3D,
 • przetwarzanie sygnałów i ich analiza odbywająca się w czasie ciągłym lub na dyskretnych próbkach tych sygnałów,
 • zastosowanie technik genetycznych w rozwiązaniu problemu optymalizacji operacji żądań w bazie danych oraz jakości składowanych w niej danych multimedialnych,
 • wykorzystanie techniki modułowego projektowania algorytmu sterowania w modelowaniu systemów do badań przepływu ruchu drogowego.