Kierownik Katedry Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak - p. o. kierownika Katedry
Skład osobowy:
 1. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
 2. dr inż. Marcin Jasiński
 3. dr inż. Andrzej Perec
 4. dr Rafał Różański
 5. dr inż. Jan Siuta
 6. mgr inż. Rafał Samulski
 7. mgr inż. Grzegorz Włażewski

Obszar badawczy:

Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Mechaniki i Konstrukcji Maszyn jest łączenie znajomości technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności.  W tym kontekście aktualna tematyka badawcza koncentruje się na następujących obszarach:

 • innowacje konstrukcyjne i technologiczne,
 • systemy nadzorowania procesów produkcyjnych,
 • nowatorskie technologie wytwarzania,
 • budowa systemów wspomagania decyzji w przemyśle,
 • nowe metody i narzędzia do precyzyjnej obróbki,
 • metodyka kompleksowej oceny cech stereometrycznych powierzchni,
 • automatyzacja procesów projektowania elementów i zespołów maszyn,
 • projektowanie specjalnych, bezluzowych przekładni i napędów,
 • analiza realizacji przedsięwzięć wysokiego ryzyka i postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w środowisku matlab.