Na Wydziale Technicznym prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Ponadto prowadzony jest program STUDIÓW  DUALNYCH, gdzie oprócz udziału w tradycyjnych wykładach, laboratoriach, projektach i ćwiczeniach, studenci uczestniczą w stażach u ponad 40 pracodawców naszego regionu. Pozwala to nie tylko na zdobycie kluczowych kwalifikacji i kompetencji, ale także na podjęcie pracy i uzyskanie dochodów już w czasie studiów. Na pierwszym roku studiów jest możliwość poznania firm, a następnie podejmuje się decyzję o przystąpieniu do programu studiów dyalnych.  

Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami studiów inżynierskich oferowanymi na Wydziale Technicznym:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

INFORMATYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ENERGETYKA