Na Wydziale Technicznym prowadzone są 1,5 roczne studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATYKA