Koło Naukowe Materiały Inżynierskie


Zapraszamy wkrótce

Studenci w piątek 24.01.2020 w ramach Koła Naukowego udali się do Odlewni Victaulik w Dezdenku w celu zapoznania się z technologią oraz sposobem wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego. Studenci w celu poszerzania swojej wiedzy zapoznali się ze wszystkimi etapami  wytwarzania  m.in. kształtek, obejm,  uszczelek, zaworów motylkowych itp.  Studenci zwiedzili wydziały obróbki mechanicznej, montażu zaworów, produkcji uszczelek, malarnię, jak i topialnię oraz laboratoria.

Victaulik111.jpg

Koło Naukowe Materiały Inżynierskiej zostało przejęte przez dr inż. Anetę Jakubus oraz mgr inż. Joannę Kostrzewę  w marcu 2019 roku.

Przewodniczącym koła został Pan Trzpil Łukasz student III roku Mechaniki i Budowy Maszyn.

Członkami naszego Koła mogą zostać studenci Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zgłębiać zainteresowania w zakresie badań, wytwarzania oraz zastosowania materiałów inżynierskich. Działalność Koła to przede wszystkim:

  • prowadzenie prac naukowo - badawczych,
  • rozwój naukowy członków Koła przez samokształcenie się,
  • organizowanie oraz udział w spotkaniach, dyskusjach, odczytach, sympozjach, konferencjach i międzyuczelnianych zjazdach naukowych,
  • organizacja wycieczek do przemysłu w celu pogłębiania swojej wiedzy,
  • promowanie Koła Naukowego i pozyskiwanie nowych członków,
  • pomoc przy promocji Akademii,
  • pomoc przy prowadzeniu cyklu spotkań „Przemysł – nauka – dobre połączenie” organizowanym przez Koło SIMP Wydziału Technicznego.

 

Plakat_Koł_Naukowego.JPG