logo OWT04 stycznia 2024 r. na Wydziale Technicznym odbyły się zawody okręgowe w ramach 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej Inżynieria w elektroenergetyce. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy mieli okazję zwiedzić laboratoria Wydziału Technicznego. Podczas zawodów uczestnicy rozwiązywali zadania tematyczne z obszaru inżynierii w elektroenergetyce. Podczas zawodów obecni byli przedstawiciele Lubuskiego Okręgowego Komitetu OWT:

- prof. UZ dr hab. inż. Andrzej Pieczyński (przewodniczący, Prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego),

- mgr inż. Waldemar Olczak (wiceprzewodniczący, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Polskich Technicznej)

- dr inż. Grzegorz Andrzejewski (Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Wydziału Technicznego)

- mgr inż. Mirosław Gruszecki (sekretarz, przedstawiciel Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

- dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas (członek komitetu, przedstawiciel Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o. o.)  

oraz przedstawiciele Wydziału Technicznego:

- prodziekan dr inż. Łukasz Lemieszewski

- dr inż. Wojciech Zając

- mgr inż. Artur Karasiński

- Jan Kołaciński.  

Gratulujemy uczestnikom udziału w II etapie oraz życzymy sukcesu i przejścia do etapu ogólnopolskiego. 

 
 

Miło nam poinformować, iż w dniach od 17 do 22 listopada na Wydziale Technicznym odbywały się egzaminy państwowe na uprawnienia budowlane prowadzone przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Egzaminy w formie pisemnej i ustnej obejmowały spejalności:

- konstrukcyjno - budowlaną,
- inżynierię hydrotechnicznę
- inżynierię drogową
- inżynierię mostową
- inżynierię kolejową
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
- instalacje telekomunikacyjne.
Wszytskim osobom, które zdały egzaminy gratulujemy i jednocześnie zachęcamy kolejnych absolwentów Wydziału Technicznego do kontaktu z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i ubieganie się o tak istotne w pracy inżyniera uprawnienia: https://lbs.piib.org.pl/
 
 

 

PythonDrodzy Studenci, zapraszamy chętne osoby na bezpłatny kurs języka PYTHON - od podstaw, więc można być studentów również innych kierunków niż informatyka:) Zaplanowano dwie grupy po max. 30 studentów. Daty kursu oraz rejestracja znajdują się pod adresem: https://forms.office.com/e/0Ljh7w0ar2
Pozdrawiam Aleksandra Radomska-Zalas

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne Technologie w Przemyśle

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, Technische Hochschule Wildau, Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Lubuski Klaster Metalowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników, Klaster IT, Klaster Sinotaic, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na spotkanie nauki i biznesu w ramach międzynarodowej konferencji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi technologiami stosowanymi w informatyce, energetyce, wytwarzaniu i mechanice.

Zakres tematyczny:

1. "Kierunki zmian branży energetycznej", która obejmuje m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, politykę rozwoju ekoenergii przez samorząd gminny oraz powiatowy, energetykę konwencjonalną, zmiany klimatyczne lub pokrewne.

2. "Nowoczesne technologie w informatyce", która obejmuje bezpieczeństwo danych, zastosowania sztucznej inteligencji, metody programowania, przemysłowe zastosowania informatyki lub pokrewne.

3. "Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn", która obejmuje techniki wytwarzania, konstrukcje maszyn, inżynierię materiałową lub pokrewne.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w budynkach Wydziału Technicznego AJP, ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.
Szczegóły w programie dostępne na stronie konferencji:
https://technologieprzyszlosci.ajp.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy

Baner2023.png