Współczesne wojny toczą się na kilku frontach. Jednym z nich jest cyberprzestrzeń. Dlatego na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie zorganizowano Wojskowy Dzień Otwarty AKADEMII CYBER.MIL. Podczas spotkań i wykładów na studentów AJP i uczniów gorzowskich szkół średnich czekała nie tylko wiedza, ale i moc atrakcji.

Nowoczesna, wirtualna strzelnica przyciągnęła na gorzowską akademię dziesiątki studentów. Nie był to jednak główny cel ich wizyty na AJP. To cybernetyczne bezpieczeństwo, w konfliktach zbrojnych XXI wieku, odgrywa coraz większą rolę. Dlatego podczas wykładów skupiano się właśnie na tym. Mówiono też ogólnie o zasadach bezpieczeństwa w sieci. To tylko jedna z sugestii. Poza tym, podczas 3 wykładów mówiono o bezpieczeństwie na portalach społecznościowych, nawigacji satelitarnej, oraz o tym jak łamano szyfr Enigma, bez użycia nowoczesnych technologii. Zresztą tych historycznych nawiązań podczas dzisiejszego wydarzenia było znacznie więcej. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 studentów i uczniów. Poza wykładami, wystawą i strzelaniem mogli też obejrzeć wojskowy sprzęt i spróbować wojskowej grochówki. Akademia im. Jakuba z Paradyża to jedyna w województwie i jedna z 16 w kraju uczelni, która zorganizowała takie spotkanie. Obecni na spotkaniu uczniowie i studenci mogli też zapoznać się z ofertą pracy w wojsku, bo jak nie ukrywali organizatorzy Akademii CYBER.MIL jest to jeden z celów tych spotkań.

pobraneNiezmiernie miło nam poinformować, iż 28 września 2023 r na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marka Kannchena z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT po wysłuchaniu prezentacji, recenzji pracy oraz dyskusji z udziałem członków Rady Dyscypliny podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Paweł Ziemba. W obronie uczestniczył jeden z recenzentów pracy, prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na posiedzeniu w dniu 10 października br. podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Obrona rozprawy Dr Inż. Marka Kannchena

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

PANMiło nam poinformować, iż pracownik Wydziału Technicznego prof. AJP dr hab inż. Andrzej Perec otrzymał w dniu 09.10.2023 r. powołanie na członka Komisji Inżynierii Powierzchni przy odziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

IMG 20231009 WA0000

Praca dla studenta SEBN PL

Senat i Rektor

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024

w dniu 03 października 2023 roku

Program Uroczystości:

10.00 – Uroczysta Msza Św. – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Obotrycka 10)

11.00 – Uroczysty przemarsz władz, pracowników i studentów Uczelni oraz zaproszonych gości z placu katedralnego do Auli AJP

12.00 – Inauguracja – Aula im. prof. Stanisława Kirkora (ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5)

- Hymn państwowy

- Wystąpienie JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

- Immatrykulacja

- Gaude Mater Polonia

- Wystąpienia Gości

- Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów

- Wręczenie nagród i odznaczeń

- Wykład inauguracyjny pt. „Uwikłani w tradycję. Wpływ historii na współczesne pokolenie Polaków." wygłosi Prof. dr hab. Janusz Faryś

- Gaudeamus igitur

WAŻNE: obecność na uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 03 października 2023 jest niezbędna dla studentów studiów stacjonarnych oraz wskazana dla studentów studiów niestacjonarnych, gdyż w jej trakcie składane jest ślubowanie (immatrykulacja), które jest niezbędne do uzyskania statutu Studenta Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Studenci studiów niestacjonarnych będą mieli możliwość złożenia ślubowania w innych terminach.