Studenci III roku Mechaniki i budowy maszyn dnia 29.11.2019 udali się do Odlewni Żeliwa Victailic w ramach zajęć z Maszyn i urządzeń technologicznych. Dzięki uprzejmości pracowników odlewni Studenci mieli możliwość zapoznania się z maszynami technologicznymi znajdującymi się w danej firmie, począwszy od maszyn przeznaczonych do przygotowania mas formierskich, skończywszy na maszynach do obróbki wykończeniowej elementów odlanych.

W dniu 15 listopada 2019 studenci I roku kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Technicznym w ramach zajęć laboratoryjnych z Odnawialnych źródeł energii  prowadzonych przez dr inż. Anetę Jakubus, udali się do Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Studenci w ramach zajęć w Oczyszczalni zapoznali się m.in. z etapami oczyszczania ścieków, wyposażeniem oczyszczalni, urządzeniami pomiarowymi,  a w szczególności ze sposobem  wytwarzania biogazu ze ścieków. 

 22.11.2019 r. na Wydziale Technicznym obdylo się seminarium "Rozwiązania testowe i symulacyjne dla przewidywania wydajności produktu", podczas którego pracownicy firmy EC TEST Systems z Krakowa, będącej dystrybutorem rozwiązań Siemens, zaprezentowali możliwości zastosowania systemów inżynierii wirtualnej w procesie projektowania eksperymentów diagnostycznych i analizy otrzymanych danych pomiarowych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat realizacji programu "Legia Akademicka" w roku akademickim 2019/2020

PLAKAT LEGIA AKADEMICKA

 

W dniach 13-14.11.2019 Wydział Techniczny odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej z Kłodawy oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Gorzowa Wielkopolskiego.