16 czerwca 2023 r. na Wydziale Technicznym odbyła się konferencja "BIOGAZ I BIOMASA – ENERGIA Z ODPADÓW – teoria i praktyka odnawialnych źródeł energii", która została zorganizowana przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuską Organizacja Pracodawców. 

Program konferencji objął następujące wystąpienia:

 1. Otwarcie koferencji - Henryk Maciej Woźniak, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 2. Biogazownia szczytowa z magazynem energii zasilana odpadami rolniczymi i komunalnymi, w świetle najnowszych badań i wdrożeń dr inż. Jakub Pulka, prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 3. Efektywność energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna wdrożonej w technologii trigeneracji biogazowni rolniczej w Przybrodzie k. Poznania – Mirosław Michalak, Dyrektor w Dynamic Biogas Sp. z o.o.
 4. Najnowsze technologie i praktyka wykorzystania biomasy w energetyce – prof. AJP dr hab. inż. Ryszard Konieczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
 5. Biomasa – zielone paliwo dla ciepłownictwa komunalnego na przykładzie projektu transformacji energetycznej ciepłowni miejskiej w Międzyrzeczu – Jacek Pastuszka i Bartosz Tober, Dyrektorzy w Project Energy Sp. z o. o.
 6. Wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego do produkcji zielonej energii na przykładzie projektu biogazowni rolniczej w Gminie Dobiegniew – Kamil Banasiuk i Katarzyna Budziałek, Dyrektorzy w ID ENERGY GROUP Sp. z o. o.
 7. Energia z odpadów – doświadczenia z 18 instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni w Gminie Krzeszyce – Tomasz Włodarczyk, Prezes Zarządu Polska Grupa Biogazowa S.A.
 8. Transformacja energetyczna w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Jarosław Flakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 9. Finansowanie inwestycji w zakresie OZE w programach WFOŚiGW – Mariusz Herbut, Prezes Zarządu Wojewódzkiego WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 10. Uwarunkowania lokalizacyjno-środowiskowe inwestycji w OZE – Józef Kruczkowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Jacek Fedorowicz, Główny specjalista RDOŚ, Anna Woćko, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim PGW Wody Polskie.
 11. Obowiązki inwestora, uwarunkowania prawne kontroli przedsięwzięć OZE przez Inspekcję Ochrony Środowiska – Marek Demidowicz Kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim WIOŚ.
 12. Lasy Państwowe – źródło biomasy – Wojciech Grochala, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
 13. Potencjał bioenergetyczny lubuskiego rolnictwa – Czesław Hładki, Wiceprezes Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej.
 14. Współdziałanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z samorządem rolniczym na rzecz rozwoju OZE – potencjał i dobre praktyki – Roman Jabłoński, Dyrektor KOWR w Gorzowie Wielkopolskim.
 15. Gminy lubuskie, lokalne korzyści oraz rola władz samorządowych w transformacji energetycznej – Stanisław Peczkajtis, wójt Gminy Krzeszyce, Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
 16. Podsumowanie koferencji - Henryk Maciej Woźniak, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Dziękujemy wszytskim uczestnikom i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

16 czerwca 2023 r. odbyła się druga edycja Lubuskiego Festiwalu Innowacji. Festiwal rozpoczął się w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża, gdzie poruszane zostały tematy związane z innowacji, gospodarką o obiegu zamkniętym, innowacji w medycynie, sztucznej inteligencji czy budowania społeczności startup’owej. Program I części objął wykłady na tematL

„Innowacje Lubuskie i program rozwoju innowacji do 2030”, Dziekan dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas  Akademia im. Jakuba z Paradyża, dr Jerzy Tutaj  Politechnika Wrocławska, Justyna Kmietowicz- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o

 „Produkt w obiegu i zrównoważony rozwój  w GOZ”, mgr inż. Leszek Danecki Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp.  z o.o. w Czarnej Wodzie

"Ekotechnologie i niezależności energetyczna gorzowskiego szpitala",  Prelegent:  Piotr Michałowski, główny inżynier, zastępca dyrektora, Prelegent:  Sławomir Łukasiński, kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Eksploatacji, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,

"Innowacyjny ośrodek medyczny", Anna Siwko, REHAkomplex sport&medical w Gorzowie Wielkopolskim,

„Sztuczna inteligencja – symbioza człowiek, maszyna”, dr Sebastian Kawczyński, BLUESHIFT Sp. z o.o. w Warszawie, dr hab. Jarosław Becker, Wydział Techniczny Akademia im. Jakuba z Paradyża,

Wprowadzenie do  „ Miasteczka innowacji”, Wiktoria Przybylska, Przedstawiciel  funduszu VC,  startuperka.

Po części wykłądowej była możlwość zobaczenia nowczesnego Laboratorium Technologicznego działającego na Wydziale Technicznym. Następnie uczestnicy przenieśli się do drugiej lokalizacją Festiwalu, czyli Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego, gdzie przygotowano Strefę lubuskich start-upów oraz miasteczko innowacji. 

plakat BIOMASA

Wydział Techniczny oraz Lubuska Organizacja Pracodawców zapraszają na konferencję "BIOGAZ I BIOMASA – ENERGIA Z ODPADÓW – teoria i praktyka odnawialnych źródeł energii", która odbędzie się w sali 301 Blok 6  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Chopina 52. Start: Godzina 9.30 

PROGRAM KONFERENCJI

Link do formularza rejestracji na konferencję: https://forms.office.com/e/sVXX0SBgs0 

 

zaproszenie festiwal

16 czerwca 2023 r. odbędzie się druga edycja Lubuskiego Festiwalu Innowacji. Festiwal rozpocznie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, gdzie poryuszane będą tematy związane z innowacji, gospodarką o obiegu zamkniętym, innowacji w medycynie, sztucznej inteligencji czy budowania społeczności startup’owej. Będzie także możlwość zobaczenia nowczesnego Laboratorium Technologicznego działającego na Wydziale Technicznym. Drugą lokalizacją Festiwalu jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Tam przygotowano blok Strefa lubuskich start-upów oraz miasteczko innowacji. Podczas tej części festiwalu odpowiedź na pytanie, jak przejść od pomysłu do sukcesu, a także poznać rolę Inkubatora Przedsiębiorczości w wspieraniu i rozwijaniu lokalnych start-upów. 

PROGRAM FESTIWALU

images Missouri02 czerwca 2023 r. na Wydziale Technicznym dzięki zaangażowaniu dr hab. inż. Andrzeja Pereca gościł prof. Greg Galecki z Missouri University of Science and Technology (USA) Department of Mining Engineering. Podczas swojej wizyty prof. Galecki miał okazję zapoznać się z wyposażeniem i możliwościami Wydziału Technicznego, jak równiez zaprezentował najnowsze osiągnięci w technologii waterjet w formie otwartego wykładu dla pracowników i studentów Wydziału Technicznego. Wizyta prof. Grega Galeckiego była równiez okazją do podjecia rozmów o możliwości realizacji wpólnych badań oraz wyjazdów naszych studentów do uniwersytetu w Missouri.

 

IMG 20230603 WA0002

IMG 20230603 WA0003