Koło SIMP przy WT AJP dnia 22 lutego zorganizowało pierwszy z cyklu spotkań pt.: „Przemysł – nauka – dobre połączenie”. Uczestnicy spotkania zarówno wykładowcy, studenci, jak i przedstawicieli różnych firm mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą detekcji słabych ogniw układów nośnych maszyn, którą przedstawił prof. dr hab. inż. G. Szwengier. Przedstawiciel firmy Prüftechnik Wibrem Sp. z o.o. Pan Witold Hanaka przedstawił tematykę związaną z zarządzaniem kosztami energii i mediów poprzez proste czynności serwisowe. Pan Witold poprowadził również bardzo ciekawe i interesujące warsztaty dla studentów przedstawiając przenośne systemy do szybkiego i niezawodnego rejestrowania i analizy informacji o stanie maszyny.

Joanna Kostrzewa podczas pierwszego spotkania Koła SIMP przy WT AJP została uhonorowana Srebrną Honorową Odznaką  SIMP. Odznakę odebrała z rąk Wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP Pana Włodzimierza Fleischera oraz Przedstawiciela Zarządu SIMP Oddziału w Gorzowie Wlkp. Andrzeja Kasztelana.

 

Dnia 25.01.2018 odbyło się zebranie wyborcze Koła SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Na zebraniu stawili się zarówno Członkowie Koła SIMP przy Wydziale Technicznym AJP (na chwilę obecną Koło posiada 13 Członków, w tym 11 osób uczestniczyło w zebraniu), jak również Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Włodzimierz Fleischer wraz z sekretarzem Andrzejem Kasztelanem.   

Przewodniczący Zebrania przeprowadził jawne wybory Prezesa Koła SIMP przy Wydziale Technicznym AJP, Członków Zarządu Koła oraz wybrano Członków Komisji Rewizyjnej.

Prezesem Koła jednogłośnie została Pani mgr inż. Joanna Kostrzewa. W skład Członków Zarządu Koła wchodzą zarówno pracownicy Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża, jak i studenci, czyli dr inż. Aneta Jakubus, Marta Malińska, Marcin Kłos oraz Wiesław Hajduk. Do Komisji Rewizyjnej powołano Martynę Gurgul, Pawła Faltynowskiego oraz Dariusza Fularę.

Na zebraniu ustalona główne zadania i cele Koła SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża. Do tych zadań w szczególności należy:

  • zachęcanie studentów do pogłębianie swoich zainteresowań naukowych oraz pomoc w ich realizacji poprzez wsparcie ze strony nauczycieli akademickich, oraz kontakt z przemysłem;
  • opieka nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu Ogólnopolskiego o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej;
  • rozwijanie współpracy na poziomie uczelnia – przemysł, w celu współpracy naukowo-badawczej ;
  • prowadzenie cyklu spotkań pod wstępnym tytułem „Nauka – przemysł dobre połączenie”. 
  • promowanie Wydziału Technicznego poprzez działania na terenie Uczelni oraz w regionie.

Wymienione zadania będą w dalszym ciągu działania Koła SIMP przy AJP realizowane i rozszerzane o kolejne pomysły zarówno pracowników Akademii, studentów oraz Członków SIMP-u.