Projekt "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

 

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.FAMI 1

Za wykorzystanie FAMI w Polsce odpowiada Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni rolę Organu Odpowiedzialnego. Część zadań została przekazana do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Organu Delegowanego

W województwie lubuskim za realizację projektu odpowiedzialny jest Wojewoda Lubuski pełniący rolę Lidera projektu we współpracy z Akademią Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. – Partnera projektu.

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

KONTAKT:

EDYTA IWAŃSKA

ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5 pok.113

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel./fax: 95 7279536

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Uczestnicy: 120 (12 grup po 10 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy

Kursy:

 

- każda grupa 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy

- 6 kursów na poziomie podstawowym

- 6 kursów na poziomie zaawansowanym

Terminy kursów:
 1. 2018-09.2018, 10.2018-03.2019, 04.2019-09.2019, 10.2019-03.2020
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: formularz zgłoszeniowy JP.docx
 3. oświadczenie
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Akademii im. Jakuba z Paradyża, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie językoznawstwa. Zajęcia będą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia w zależności od potrzeb, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą powiadamiani o możliwości realizowania kursu.

2. Kurs adaptacyjny

Uczestnicy: 120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy
Kursy: - 24 kursy, każdy po 8h dydaktycznych
Terminy kursów:
 1. 04.2018-03.2020
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: formularz zgłoszeniowy Adpatacyjny.docx
 3. oświadczenie
Zakres kursu: Grupa będzie przez cały czas kursu pod opieką właściwie przygotowanego merytorycznie i językowo opiekuna. W ramach każdego kursu uczestnicy zostaną zapoznani z ważnymi informacjami nt. miasta i regionu, sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 3. Kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego

Uczestnicy: 30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy: - 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
 1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:formularz zgłoszeniowy Nauczyciel_JP.docx
 3. oświadczenie
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 4. Kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Uczestnicy: 30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele przedmiotowi z terenu województwa lubuskiego
Kursy: - 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
 1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: formularz zgłoszeniowy Nauczyciel_klasa_wielonarodowościowa.docx
 3. oświadczenie
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy przygotowujące nauczycieli przedmiotowych do pracy z klasą wielonarodowościową. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 5. Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej

Uczestnicy: 120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: cudzoziemcy
Kursy: - 24 kursy, każdy po 5h dydaktycznych
Terminy kursów:
 1. 2018-03.2020
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:formularz zgłoszeniowy Zwiekszenie komptencji.docx
 3. oświadczenie
Zakres kursu: Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń będą prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej. Kursy odbywać się będą na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i  odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 6. Kurs nauki języka polskiego dla dzieci

Uczestnicy: 40 (8 grup po 5 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego

Kursy:

 

- 4 kursy w zakresie podstawowym, każdy 20h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy

- 4 kursy w zakresie zaawansowanym, każdy 30h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy

Terminy kursów:
 1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC:formularz zgłoszeniowy dziecko JP.docx
 3. oświadczenie rodzica
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOŁA:formularz zgłoszenia dzieci JP.docx
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

  7. Edukacja przyrodniczo matematyczna w języku polskim – zajęcia wyrównawcze

Uczestnicy: 20 (2 grupy po 10 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
Kursy: - 2 kursy, każdy 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy
Terminy kursów:
 1. 2018-12.2018, 04.2019-12.2019
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC: formularz zgłoszeniowy dziecko W.docx
 3. oświadczenie rodzica
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOŁA:formularz zgłoszenia dzieci W.docx
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Zajęcia zwiększające kompetencje w zakresie terminologii z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Do prowadzenia zajęć zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego oraz przedmiotów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

8. "Laboratorium młodego naukowca"

Uczestnicy: 80 (4 grupy po 20 uczestników, 40 dzieci cudzoziemskich, 40 dzieci polskich)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z terenu województwa lubuskiego
Kursy: - 4 kursy, każdy 36h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
 1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC:formularz zgłoszeniowy dziecko LMN.docx
 3. oświadczenie rodzica
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOŁA:formularz zgłoszenia dzieci LMN.docx
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane praktyczne zajęcia edukacyjne z nauk technicznych i ścisłych dla uczniów szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych sprzyjające integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiające nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 3 godziny lekcyjne dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanych i przystosowanych do potrzeb dzieci pomieszczeniach

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.