Powiat gorzowski zrealizował projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość projektu to 4 557 410,97 zł. Projekt rozpoczął się 01.07.2016 r., a zakończył 31.08.2022 r. Partnerem projektu była Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegółowe informacje o projekcie: https://www.powiatgorzowski.pl/modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-gorzowskim/

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” był realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez  powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Partnerami projektu byli Syntea S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Szcegółowe informacje dostępne na stronie: https://projekty.syntea.pl/modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-strzelecko-drezdeneckim/

 

Projekt „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. jest kontynuacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie”. Więcej szczegółów na temat jakie cele będą realizowane w tym projekcie, znajdziemy na stronie https://www.zawodowcy.gorzow.pl/

  

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego pn.„Modernizacja kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica”. Projekt realizowany jest w  formule partnerstwa z  następującym podmiotem: Akademia im. Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie Wielkopolskim. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i  kompetencji 300 uczniów i  5 nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy poprzez udział  w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z  rynkiem pracy do 30.06.2022.

Podkategorie